Welkom bij de Hoghe Molen, Huisartsenpraktijk Mortsel!


Even Voorstellen 

In 1999 beginnen 2 jonge artsen, Martine en Joris, met het verbouwen van wat vroeger een kruidenierszaak was, tot een huisartsenpraktijk. Vandaag de dag hebben zij een dynamische huisartsenpraktijk met een team bestaande uit artsen, haio's en een diëtiste, waar de zorg voor de patiënt centraal staat.


Wij heten u dan ook van harte welkom in de Hoghe Molen Huisartsenpraktijk!
(tip: een tikkeltje geschiedenis dat de inspiratie voor onze praktijknaam vormde, lees je onderaan deze pagina;-))Onze Visie & Missie

Als huisarts vinden wij het belangrijk om een integrale en persoonlijke aanpak van de gezondheidsproblemen na te streven. We willen graag kwaliteitsvolle, veelzijdige en wetenschappelijk onderbouwde eerstelijnszorg (EvidenceBased Practice) aan patiënten bieden. Hierbij richten we ons vooral op de patiënten van de wijk om persoonsgerichte, laagdrempelige zorg te kunnen garanderen.


We willen als één team werken waarbij we dezelfde normen en waarden hanteren, zonder onze eigenheid als huisarts en persoon te verliezen. Samenwerken in groep biedt mogelijkheden tot overleg en schept ruimte voor bijscholingen. Het is verrijkend voor een goede geneeskunde en voor de continuïteit van zorgen.

Wanneer u op consultatie komt, kan elke arts van de praktijk uw medisch dossier raadplegen en aanvullen.


Door met gepast en modern materiaal te werken biedt ons praktijkgebouw de juiste mogelijkheden voor adequate zorg. Geneeskunde is echter een multidisciplinaire zorg. Wij werken dan ook graag in nauw overleg met verschillende paramedici en specialisten.Op de hoek van de Molenstraat met de Oudebaan stond ooit een molen. De oudste vermelding gaat terug tot 1295. Op 1 augustus 1584 brandde de molen af, maar werd later weer opgebouwd. De molen werd in 1615 verkocht aan Jan de Cordes. In mei 1890 kocht Axel Van Breda de molen. Hij werd afgebroken en heropgebouwd in Merksplas.

De oudst bekende vermelding van de molen gaat terug tot het jaar 1295, toen hij eigendom was van Wouter Volcaert. Hij schijnt één van de eerste molens geweest te zijn die hier in de streek werden opgericht. Deze gevleugelde gevaarten bestaan pas sinds de laatste twintig jaar van de 12de eeuw. Een akte uit 1373 spreekt over:

"…opt hoghevelt tusschen de kercke en den molen…".  In het Knopboeck van de kerk van Mortsel (1453) staat de molen vermeld als "…gelegen binnen Mortsele aen die hoghe molen ".

Op 1 augustus 1584 brandden de staatsen uit Antwerpen de molen af. Hij zou later weer opgebouwd worden.

Tot 1615 bleef de molen eigendom van de heren van Cantecroy. In dat jaar werd hij, samen met Dieseghem, verkocht aan Jan de Cordes. De verkoopakte van het domein van Cantecroy uit 1627 vermeldde:

"...over sekeren moulen vuytte voorscrevene heerlijckheyt van Cantrecrooy…". In een akte uit 1703 staat dat "…de heere van Cantecroy en heeft binnen Mortsel geenen wintmolen…".

De molen die op de hoek van de Molenstraat en de Oudebaan stond, werd in mei 1890 afgebroken en verkocht aan Axel van Breda die hem weer oprichtte in Merksplas. In 1927 werd hij ook daar afgebroken.